listwy o wymiarach:

 5 x 2 
5 x 3
6 x 2
6 x 3
7 x 2
7 x 3
9 x 310 x 3