listwy montażowe o wymiarach:

2 x 1 3 x 1
3 x 1,5
3 x 2
4 x 1
4 x 2

5 x 3
5 x 4
5 x 5 
6 x 3
6 x 4
7 x 3
7 x 5
7 x 7